İran Devleti Nasıl Yönetiliyor?

İran devleti, İslam Cumhuriyeti olarak yönetilmektedir. İran anayasası, İslam dini prensiplerine dayanmaktadır ve ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren temel belgedir. Devlet başkanı olan İran lideri, en yüksek yetkiye sahip kişidir ve ülkenin iç ve dış politikalarını belirler.

İran devleti, İslam Cumhuriyeti olarak adlandırılan bir İslam devletidir. İran, anayasal olarak İslam hukuku ve şeriat prensiplerine dayanan bir devlet yapısına sahiptir. Ülke, Ruhani lider tarafından yönetilmektedir ve bu lider, İran İslam Cumhuriyeti’nin en üst düzey politik ve dini otoritesidir. Ruhani lider, Velayet-i Fakih olarak bilinen bir doktrine dayanarak seçilir ve İran’ın iç ve dış politikalarını belirler. İran devletinin yönetimi ayrıca Majlis adı verilen bir parlamento tarafından gerçekleştirilir. Majlis, halk tarafından seçilen milletvekillerinden oluşur ve yasama yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra, İran’da Başkanlık Kurumu da bulunmaktadır ve başkan, halk tarafından seçilir ancak Ruhani liderin onayını alır.

İran devleti, İslam Cumhuriyeti adı verilen bir sistemle yönetilmektedir.
İran, dini lider olan Ruhani tarafından yönetilmektedir.
İran’da yasama yetkisi Meclis adı verilen meclise aittir.
İran devletinin başkanı olan Cumhurbaşkanı seçimle belirlenir.
İran’da yürütme yetkisi Hükümet tarafından icra edilir.
 • Yargı sistemi, İran’da bağımsız bir güç olarak faaliyet göstermektedir.
 • Anayasa, İran’ın temel hukuk kaynağıdır ve devletin işleyişini düzenler.
 • İran’da siyasi kararlar, Yüksek Konseyler tarafından alınır.
 • İran’da yönetim, dini kurallara dayanan bir sistem olan Velayet-i Fakih‘e dayanır.
 • Güvenlik güçleri, İran devletinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevlidir.

İran Devleti ne ile yönetiliyor?

İran Devleti, İslam Cumhuriyeti olarak bilinen bir İslam devletidir ve İslam yasalarına dayalı olarak yönetilmektedir. İran’da en üst düzeydeki yetki, İslam dini lideri olan Ayetullah tarafından kullanılmaktadır. Ayetullah, ülkenin siyasi, dini ve askeri lideridir ve tüm önemli kararları alır.

Yönetim Biçimi Anayasal Monarşi
Devlet Başkanı İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüksek Lideri
Yürütme Organı Devlet Başkanı ve Hükümet

İran Devleti’nde yasama yetkisi kimde?

İran Devleti’nde yasama yetkisi, İslam Cumhuriyeti Meclisi olan Majlis’e aittir. Majlis, halk tarafından seçilen milletvekillerinden oluşur ve yasaların kabul edilmesi, değiştirilmesi veya iptal edilmesi gibi konularda yetkilidir. Majlis’in kararları, İslam dini lideri tarafından onaylanmalıdır.

 • Yasama yetkisi İran’da İslam Cumhuriyeti Meclisi’ne (Mecles-i Şura-yı İslami) aittir.
 • İslam Cumhuriyeti Meclisi, yasaları yapmak, mevcut yasaları değiştirmek veya iptal etmek, ulusal bütçeyi onaylamak gibi yasama görevlerini yerine getirir.
 • Meclis üyeleri, halk tarafından yapılan seçimlerle belirlenir ve dört yıllık bir süre için görev yaparlar.

İran Devleti’nde yürütme yetkisi kimde?

İran Devleti’nde yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanı ve hükümete aittir. Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilen bir kişidir ve devletin günlük işlerini yönetir. Hükümet ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlardan oluşur ve devletin farklı alanlarında sorumlulukları vardır.

 1. İran Devleti’nde yürütme yetkisi, İran Cumhurbaşkanı’nda bulunmaktadır.
 2. İran Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak ülkenin en üst düzey yöneticisidir.
 3. Yürütme yetkisi kapsamında İran Cumhurbaşkanı, hükümetin başıdır ve bakanları atama yetkisine sahiptir.
 4. İran Cumhurbaşkanı, ülkenin iç ve dış politikalarını belirlemekte ve yürütmekte sorumludur.
 5. İran Devleti’nde yürütme yetkisi, Anayasa tarafından belirlenen sınırlamalar çerçevesinde kullanılmaktadır.

İran Devleti’nde yargı yetkisi kimde?

İran Devleti’nde yargı yetkisi, bağımsız bir güç olan Yargı Erki’ne aittir. Yargı Erki, İslam yasalarına göre yargılama yapar ve adli davaları çözer. En üst düzeydeki yargı organı Yüksek Yargı Konseyi’dir ve bu konsey, yargıçların atanması ve görevden alınması gibi konularda yetkilidir.

Yargı Yetkisi Yüksek Mahkemeler Yargı Organları
İran Devleti’nde yargı yetkisi Yüksek Yargıçlar Konseyi Yargıtay
Anayasa Mahkemesi Devrim Mahkemeleri
Askeri Mahkemeler İslam Mahkemeleri

İran Devleti’nin anayasası nasıl belirlenmiştir?

İran Devleti’nin anayasası, 1979 İslam Devrimi’nden sonra kabul edilmiştir. Anayasa, İslam Cumhuriyeti’nin temel hukuki belgesidir ve devletin yönetim şeklini, temel hak ve özgürlükleri ve devlet organlarının yetkilerini belirler. Anayasa, halk oylamasıyla kabul edilmiştir.

İran Devleti’nin anayasası, 1979 İslam Devrimi sonrasında oluşturulan bir anayasa konseyi tarafından belirlenmiştir.

İran Devleti’nin ekonomisi nasıl işliyor?

İran Devleti’nin ekonomisi karma bir yapıya sahiptir. Devlet, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklara dayalı olarak önemli bir gelir elde etmektedir. Ayrıca tarım, sanayi ve hizmet sektörleri de ekonominin diğer önemli bileşenleridir. Devlet, ekonomiyi düzenlemek ve yönlendirmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır.

İran Devleti’nin ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğalgaz ihracatına dayanmaktadır. Ayrıca, dış yatırımları ve ticaret anlaşmaları da önemli rol oynamaktadır.

İran Devleti’nin dış politikası nasıldır?

İran Devleti’nin dış politikası, bağımsızlık, milliyetçilik ve İslamcılık gibi temel prensiplere dayanmaktadır. İran, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynamakta ve kendi çıkarlarını korumayı hedeflemektedir. Ayrıca, nükleer programı ve Orta Doğu’daki etkisi gibi konular da dış politikanın önemli unsurlarını oluşturur.

İran’ın dış politikası nedir?

İran Devleti’nin dış politikası, bağımsızlık, direniş ve bölgesel etkinlikleri üzerine kuruludur. İran, bölgesel güç olma amacıyla çeşitli politikalar izlemektedir.

İran’ın dış politikasının ana hedefleri nelerdir?

İran’ın dış politikasının ana hedefleri arasında bölgesel etkinliğini artırmak, Batı dünyasına karşı bağımsızlık ve direniş göstermek, İslam dünyasında liderlik rolü oynamak ve nükleer enerji programını sürdürmek yer almaktadır.

İran’ın dış politikasında öne çıkan konular nelerdir?

İran’ın dış politikasında öne çıkan konular arasında nükleer programı, bölgesel güç olma çabaları, Suriye ve Yemen’deki iç savaşlara müdahaleleri, İsrail ve ABD’ye karşı düşmanlık göstermesi, Şii İslam’ın yayılmasını desteklemesi ve Lübnan’daki Hizbullah’a desteği sayılabilir.